Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt de Surinaamse overheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaat de Surinaamse overheid om met uw persoonsgegevens?
Wilt u een vraag stellen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens de Surinaamse overheid gebruikt en met welk doel.

De Surinaamse overheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en emailadres ingevuld om een vraag te stellen? Dan gebruikt de Surinaamse overheid uw gegevens niet om u ook andere informatie te sturen. Behalve als dit staat aangegeven bij het formulier. 

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. De Surinaamse overheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.