Over Ministerie

Wat doet het Ministerie?

Het ministerie ondersteunt kwetsbare groepen in onze samenleving, zodat zij ook een menswaardig bestaan kunnen hebben.

Welke groepen ondersteunen wij?

 • Kinderen en jeugdigen
 • Mensen met een beperking (handicap)
 • Thuis– en daklozen
 • Senior burgers
 • Personen en gezinnen met een minimuminkomen
 • Woningzoekenden

 

Voor kinderen en jeugdigen:

 •  Financiële bijstand
 •  Algemene Kinder Bijslag
 •  Schoolkleding en –schoeisel
 •  Maatschappelijke begeleiding
 •  Crècheopvang
 •  Crèchebegeleiding
 •  Vrije Geneeskundige Voorziening
 •  Kindervoeding

 

Voor mensen met een beperking:

 •   Uitkering personen met een beperking
 •   Vak training
 •   Vrije Geneeskundige Voorziening

 

Voor thuis– en daklozen:

 • Financiële Bijstand
 • Vrije Geneeskundige Voorziening

 

Voor senioreburgers:

 • Algemene Oudedags Voorziening (AOV)
 • Vrije Geneeskundige Voorziening

 

Personen en gezinnen met een minimuminkomen:

 • Financiële bijstand
 • Vrije Geneeskundige Voorziening

 

Woningzoekenden:

 • Huur(koop)woningen
 • Financiële bijdrage bij (af)bouwen/
 • Renoveren van eigen woning

 

Hoe doet het Ministerie dat?

Het Ministerie is onderverdeeld in directoraten en onder directoraten die allemaal een eigen taak hebben. Hieronder vallen o.a. diensten en stichtingen die belast zijn met de dienstverlening van het Ministerie.