VERSTERKING SOCIAAL VANGNET PROGRAMMA

VERSTERKING SOCIAAL VANGNET PROGRAMMA

22-02-2022
De Support to Safety Nets for vulnerable populations leningsovereenkomst werd vandaag ondertekend door de staat Suriname vertegenwoordigd door Minister Armand Achaibersingh van Financïen en Planning en IDB-landenvertegenwoordiger Antonio Goncalves.
Deze leningsovereenkomst met de IDB, is volgens minister Achaibersing, de eerste van deze regering en wel met een toestemmingsbrief van het Bureau voor de Staatsschuld. Daarnaast werden ook leningsovereenkomsten gesloten voor het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ter verbetering van de productie en distributie van drinkwatervoorziening ($25 miljoen) en voor het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur wordt nieuwe curriculum ontwikkelt voor het voortgezet onderwijs na de lagere school ($30 miljoen). De Financiën en Planning bewindsman deed een beroep op zijn collegas, om binnen de gestelde looptijd van 4-6 jaar, de doelen ook navenant neer te zetten.
Met deze overeenkomst kan het beleid van SoZaVo verder uitgevoerd worden om vooral de kwetsbaren in de samenleving verder te ondersteunen, onderstreept minister Ramsaran. “Het uitgestippeld beleid moet voorkomen dat de huidige positie waarin kwetsbare groepen zoals senioren ,kinderen, mensen met een beperking en zwakke huishoudens verder verslechtert.”
Een deel van dit bedrag zal geinvesteerd worden in de capaciteitsversterking van het ministerie van SoZaVo, zodat er tastbare output wordt gerealiseerd in de beleidsplanning en -uitvoering.
Goncalves geeft aan dat er ook technische assistentie verleent zal worden vanuit de IDB. Hij benadrukt dat de ontwikkelingsdoelen van Suriname passen met de 2025 visie van de financiële instelling, en dat er aan de minimale voorwaarden is voldaan. Maar ook dat de IDB erop vertrouwt dat het wel goed komt met de investeringen uit deze lening.