GEBARENTAAL CURSUS VOOR AMBTENAREN MINISTERIE SOCIALE ZAKEN EN  VOLKSHUISVESTING

GEBARENTAAL CURSUS VOOR AMBTENAREN MINISTERIE SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING

28-03-2022
De twaalf ambtenaren kregen hun certificaat overhandigd door minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo. De bedoeling van deze cursus, welke in samenwerking met het Unicef is gedaan, is om de communicatie en dienstverlening naar doven en of slechthorenden te verbeteren.
Doordat Suriname partij is bij het verdrag inzake de rechten voor personen met een beperking, Is het noodzakelijk om de verdragsbepaling na te leven. “Dat betekent dat Suriname de rechten en waardigheid van onze broeders en zusters met een beperking moet beschermen,” onderstreept minister Ramsaran. De SoZaVo bewindsman bemoedigt de overige ministeries aan dit voorbeeld op te volgen, zodat de dienstverlening vanuit de centrale overheid naar deze doelgroep verder wordt verbeterd. De doven of slechthorenden, moeten volgens de SoZaVo bewindsman, altijd met een tevreden gevoel het ministerie verlaten. “U bent het gezicht van het ministerie, laten wij al onze cliënten op een menswaardige manier behandelen en laten wij ze een service geven met een glimlach.” aldus Ramsaran naar de ambtenaren toe.
Felicia Berggraaf - Redjosetiko, onder directeur Kategoriaal Maatschappelijk Werk van SoZaVo, heeft ook geparticipeerd aan deze cursus en vindt het belangrijk dat ook andere medewerkers de gebarentaal machtig zijn. Het ligt in de bedoeling dat personeel van verschillende afdelingen alsook wijkkantoren van het land hierin training zullen krijgen, om de interactie te vergemakkelijken met de doelgroep.
Trainer Etnel – Sewcharan was onder de indruk van de ambtenaren die middels een opgevoerd toneelstuk konden aantonen dat ze de basis van de gebarentaal onder de knie hebben. “Dus de tijd is niet verloren gegaan om de gebarencursus te verzorgen. Men heeft het echt onthouden, men heeft meegedaan om het vandaag aan de minister te presenteren.”