Tweede groep getraind voor Positive Parenting Program begeleiding van gezinnen

Tweede groep getraind voor Positive Parenting Program begeleiding van gezinnen

05-12-2021
De uitreiking vond plaats in het Lalla Rookh gebouw. Het PPP is speciaal ontwikkeld om gezinnen te herenigen dan wel te begeleiden, waarbij de kinderen in opvanghuizen zijn ondergebracht.
PPP-trainer Christine Aalspeer, was onder de indruk van de inzet van de 14 participanten. Door hun assertieve interactie is deze training goed geslaagd “Het is niet alleen de trainer die ervoor zorgt dat de muziek op de juiste manier wordt afgespeeld, maar het is constant wederzijds respect en interactie. Dit zegt ook veel over de competenties die te participanten beschikken” aldus de trainer.
Cindy Padjie, waarnemend Hoofd Dienst Opleiding en Vorming heeft een voldaan gevoel en kijk vol verwachting uit naar de 3e en 4e groep. Het opzetten van een duurzaam vervolgtraject is de volgende fase, om de medewerkers constant te blijven trainen om steeds bij de les te zijn.
Middels het geven van trainingen ,ter versterking van haar diensten, geeft het ministerie van SoZaVo richting aan het beleid,waarbij er niet alleen gekeken wordt naar het geven van materiële steun maar ook het immatriële waarbij gezinscoaching komt bijkijken. Met behulp van de aangereikte tools kunnen de ambtenaren verdere diepgang geven aan de psychosociale hulp naar de cliënten toe, om hen uit de vicieuze cirkel te halen. Het uiteindelijk doel is duurzame armoedebestrijding.
Ook de participanten hebben de training als heel positief en leerrijk ervaren. Zij hebben de juiste tools aangereikt gekregen en kunnen zelfverzekerd het veld ingaan. 67 participanten hebben deelgenomen aan de PPP-training. Vanwege de Covid-19 pandemie is het aantal in 4 groepen verdeeld. Elke training duurt 7 dagen en is een follow up van het 1e PPP-traject welke in 2018-2019 is geweest.