SoZaVo neemt digitaal systeem in gebruik

SoZaVo neemt digitaal systeem in gebruik

31-10-2021

Directeur Melitia Sentilia van SoZaVo heeft op dinsdag 26 oktober de broncode en documentatie van het Beneficiary Information System (BIS) in ontvangst genomen. Deze werd overhandigd door Krieshen Ramkhelawan, hoofd consultant van Lybra Group N.V. die belast is met de uitvoering van het digitaliserings project. Met dit systeem zal de aanvraag digitaal worden verwerkt en zal de burger ook de status van de aanvraag kunnen volgen. Het BIS-systeem maakt dat het ministerie informatie met een druk op de knop kan analyseren.  De activiteit vond plaats in het gebouw aan de Gemenelandsweg alwaar het kantoor van het Algemeen Kinderbijslag (AKB) is gehuisvest.

Lybra topper Ramkhelawan, geeft aan dat het BIS-systeem voor het AKB, de eerste module is die is overhandigd aan het ministerie. De overige voorzieningen en mogelijkheden worden ter zijner tijd op het systeem aan te sluiten. Op planning staat dat ook de overige sociale voorzieningen z.a. financiële bijstand voor zwakke huishouden en mensen met een beperking, ook gedigitaliseerd worden. De hoofdconsultant onderstreept dat het bij AKB wat sneller is gegaan, omdat alle aanvragen centraal vanuit een plek worden gedaan.

Jaswant Doekharan, projectmanager Basic Need Trust Fund (BNTF) geeft aan dat het project is gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB). Hiervoor is er US-dollar 100.000 begroot. Het BNTF valt onder leiding van het Ministerie van Financiën. De CBD heeft zonder enige twijfel, volgens Doekharan, goedkeuring gegeven aan dit project met het oog op transparantie en efficiëntie. Uit dit BNTF project zijn ook 45 computers aangekocht via die op de verschillende wijkkantoren zullen worden opgezet.

Directeur Sentillia van Sociale Zaken is ingenomen met het systeem en stipt dat er een positieve verandering komt binnen de werkzaamheden van het departement. Zij stak de medewerkers een riem onder de hart, door deze verandering te omarmen om de samenleving beter van dienst te kunnen zijn.

Minister Ramsaran van SoZavo die vanwege een overmacht situatie er niet bij kon zijn, gaf in een telefonisch gesprek met de communicatie unit aan dat hij dit enorm toejuicht , voor SoZavo is dit een stap in de goede richting. De bewindsman gaf aan “ dat ondanks de tijden zwaar zijn,zaken stapvoets worden uitgevoerd.” Het uiteindelijke doel is het digitaliseren van het geheel.