Sociale Zaken start evaluatie Kinderrechtenverdrag

Sociale Zaken start evaluatie Kinderrechtenverdrag

10-12-2021
In dit kader is het startsein gegeven voor de eerste vergadering met alle belanghebben om te komen tot het produceren van deze landelijke rapportage. Het betreft een samenwerking tussen het Bureau Rechten van het Kind (BRvK) via het Ministerie van SoZaVo en de UNICEF. De activiteit vond plaats in het Lalla Rookh gebouw op dinsdag 7 december, waarbij o.a. aanwezig waren, minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (SozaVo) en Onder directeur Algemeen Maatschappelijk Zorg (AMZ) Chenaide Adidee.
Suriname is bij de vorige rapportages kritisch geweest over de voortgang en uitvoering van het Kinderrechtenverdrag, kan de AMZ onder directeur zich nog herinneren. Zij verwacht dit ook bij dit rapport. “Hoe kritisch we zijn naar ons zelf, is de eerste stap naar verandering van de situatie van onze kinderen”, aldus Adidee. Uiteindelijk moet dit alles, voordelen opleveren voor onze kinderen. Aan de belanghebbenden deed ze het verzoek om zich in te zetten voor onze kinderen en te geloven in de originaliteit van elk kind en de potentie die ze bezitten. “Hierdoor kunnen wij gezamenlijk werken aan de verbetering en bescherming van elke kind.”
Zowel de overheid, als het maatschappelijk middenveld zullen worden betrokken om met input en data bij te dragen aan het samenstellen van dit evaluatierapport. Hiervoor heeft Margo Waterval van het consultbureau specifieke rapportage richtlijnen gepresenteerd aan de aanwezige belanghebbenden.
Minister Ramsaran hecht veel waarde aan de totstandkoming van dit rapport en de bevindingen daarin. Hij geeft toe dat er de afgelopen jaren veel aandacht is besteed aan kinderen, echter moet er nog heel wat verbeterd worden. Aan de belanghebbenden deed hij een beroep om alle positieve en minder leuke zaken te belichten en die uitdagingen aan te gaan om verbetering te brengen in de positie van het kind.
Dit landenrapport moet uiterlijk mei 2022 worden gepresenteerd.