Home

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

De Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) stelt ruim 30 miljoen US-dollars beschikbaar voor de uitvoer van het Sociaal Vangnet programma dat door het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zal worden uitgevoerd

 
NIEUWSBERICHTEN
Witte Stokken dag: Extra aandacht voor blinden en slechtzienden in het verkeer

Witte Stokken dag: Extra aandacht voor blinden en slechtzienden in het verkeer

Op de Dag van de Witte Stok, 15 oktober, vraagt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOZAVO, mede namens de mens met een visuele beperking extra aandacht voor de doelgroep in het verkeer. Door het steeds drukker wordend verkeer, is deze groep extra kwetsbaar.
SoZaVo en bond Esther Stichting werken aan oplossing

SoZaVo en bond Esther Stichting werken aan oplossing

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en de Algemene Bond van Esther Stichting onder leiding van Johannes Aviankoi hebben op dinsdag 13 oktober 2020 een spoedonderhoud gehad op het ministerie. De directe aanleiding hiertoe is geweest de protestactie van de bewoners van Esther Stichting. De poorten werden gesloten, waardoor de personeelsleden niet op en van het terrein konden.
Wereldmeisjesdag: My Voice, Our Equal Future

Wereldmeisjesdag: My Voice, Our Equal Future

Elk jaar wordt op 11 oktober Wereldmeisjesdag herdacht. Deze dag is wereldwijd een belangrijk moment om de kracht van meisjes te benadrukken, maar ook om aandacht te vragen voor de belemmeringen waarmee ze worden geconfronteerd. Het thema dit jaar is: ‘Mijn stem, onze gelijkwaardige toekomst’.
Sozavo-directeur Sentilia stelt algemeen welzijn voorop

Sozavo-directeur Sentilia stelt algemeen welzijn voorop

“Vanuit het ministerie zijn er grote uitdagingen. Met de COVID-19 ontwikkelingen moeten wij ons meer dan ooit gaan beseffen waarvoor en voor wie wij werken. We gaan voor algemeen welzijn, in het bijzonder voor de doelgroepen van het ministerie.” Woorden van Melitia Sentilia, directeur van het directoraat Sociale Zaken op het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).
Minister Ramsaran laat kinderslachtoffers niet in de steek

Minister Ramsaran laat kinderslachtoffers niet in de steek

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) zal kinderen, die slachtoffer zijn van misbruik, geweld en verwaarlozing, niet in de steek laten. Hij zegt dat er gewerkt moeten worden aan de Kinder- en Jongerentelefoon, omdat de bereikbaarheid voor de kinderen heel gemakkelijk, effectief en snel moet zijn.
Wereld Habitatdag: “Wonen moet veilig zijn”

Wereld Habitatdag: “Wonen moet veilig zijn”

“Wonen moet veilig zijn. Met behulp van innovatie en vooruitgang moeten we kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot voorzieningen zoals huisvesting en schoon drinkwater, werkgelegenheid en goede gezondheidszorg diensten, scholen, kinderopvangcentra en meer.” Dit zegt Amina Pardi, waarnemend directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), in verband met Wereld Habitatdag op maandag 5 oktober 2020.
Minister Ramsaran vraagt leerlingen altijd COVID-19-regels toe te passen

Minister Ramsaran vraagt leerlingen altijd COVID-19-regels toe te passen

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft op de eerste schooldag leerlingen op het hart gedrukt hun best te doen, én te allen tijde de COVID-19 maatregelen na te leven. De bewindsman heeft bij aanvang van het nieuwe schooljaar, vandaag 1 oktober 2020, een schoolbezoek afgelegd.
SoZaVo en UNICEF continueren samenwerking

SoZaVo en UNICEF continueren samenwerking

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZavo) heeft de volle ondersteuning van het United Nations Children’s Fund (UNICEF) om sociale projecten uit te voeren ten behoeve van het welzijn van kinderen. Dit heeft Patrick Matala, vertegenwoordiger van UNICEF in Suriname, gezegd in een ontmoeting met minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo. De UNICEF-vertegenwoordiger heeft recentelijk een werkbezoek gebracht aan de bewindsman.
Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo, heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een screening plaats van de database van hulpbehoevenden. Deze mededeling heeft Uraiqit Ramsaran, de minister van Sozavo gedaan tijdens een persconferentie in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. De persconferentie heeft plaatsgevonden op donderdag 24 september in de Congreshal.
Diploma-uitreiking crècheleidsters SBEC

Diploma-uitreiking crècheleidsters SBEC

De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft op 7 september 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Op donderdag 17 september hebben deze studenten hun diploma ontvangen. De SBEC biedt adequate opvang aan kinderen in de leeftijdsklasse van 0 tot en met 6 jaar. Om gekwalificeerd crèchepersoneel te hebben in de overheidscrèches, werden vanaf de oprichting van de SBEC, opleidingen gegeven in samenwerking met de dienst Opleiding en Vorming. Op 1 november 2019 vond de launch plaats van de opleiding tot crècheleidster ten behoeve van een geselecteerde groep medewerkers uit de overheidscrèches.
Dc en Bureau Eenheid helpen Coronianen nood lenigen

Dc en Bureau Eenheid helpen Coronianen nood lenigen

Om hun de nood vanwege de COVID-19 crisis te helpen lenigen, heeft districtscommissaris Maikel Winter van Coronie in samenwerking met het Bureau Eenheid een project geïnitieerd om voedselpakketten aan bewoners van dit district te verstrekken. De eerste partij van 50 pakketten werd op zaterdag 12 september aan de daarvoor in aanmerking komende burgers van het cocosdistrict overhandigd.
Regering in de startblokken voor distributie COVID-steunpakketten

Regering in de startblokken voor distributie COVID-steunpakketten

Omdat de COVID-19 pandemie ook negatieve effecten heeft op de samenleving en met name de kwetsbare groepen, heeft de regering gemeend zo snel als mogelijk over te gaan met de distributie van voedselpakketten naar deze groepen toe. Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat binnen niet al te lange tijd een aanvang met de registratie wordt gemaakt.
Minister Ramsaran bezoekt Dankers Centrum: Iedereen telt mee

Minister Ramsaran bezoekt Dankers Centrum: Iedereen telt mee

“Iedereen telt mee. Geen dromen zijn te groot, geen dromer is te klein, te groot, te jong, te oud of te beperkt. En jullie zorgen ervoor, dat zij hoop hebben. Jullie zorgen ervoor dat zij een bijdrage kunnen leveren op hun manier.”
AOV-fonds verwelkomt nieuwe directeur

AOV-fonds verwelkomt nieuwe directeur

Het AOV-fonds, dat ressorteert onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO), heeft op dinsdag 1 september 2020 een nieuwe directeur verwelkomd, in de persoon van Rosette van Varsseveld. Over haar aantreden heeft SOZAVO-minister Uraiqit Ramsaran gesteld, dat zij iemand is die het hart op de juiste plaats heeft. Van Varsseveld is klaargestoomd voor het werk en zal in dat kader ook de nodige beleidsplannen moeten presenteren aan de bewindsman.
Minister Ramsaran op werkbezoek in Coronie

Minister Ramsaran op werkbezoek in Coronie

In deze moeilijke financieel-economische periode waarin het land verkeert, moeten we de schouders gezamenlijk onder het werk zetten. Dit zei minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) gisteren tijdens een werkbezoek aan de Dienst Algemene Maatschappelijke Zorg in Coronie.