Home

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

De Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) stelt ruim 30 miljoen US-dollars beschikbaar voor de uitvoer van het Sociaal Vangnet programma dat door het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zal worden uitgevoerd

 
NIEUWSBERICHTEN
Huize Ashiana heeft nieuwe leiding

Huize Ashiana heeft nieuwe leiding

Huize Ashiana heeft een nieuwe leiding. Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft op maandag 12 april 2021 samen met directeur Melitia Sentilia van Sociale Zaken, de nieuwe directeur, Brenda van Daal en het nieuw bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie Bejaardentehuizen (SBEB) van Huize Ashiana geïnstalleerd.
Sozavo: Na 31 maart gaat Bazo/BZV-registratie normaal door

Sozavo: Na 31 maart gaat Bazo/BZV-registratie normaal door

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) benadrukt dat de registraties voor BaZo/BZV-verzekeringen een gecontinueerd proces blijft.
RvM keurt Onderraad Kinderbescherming goed

RvM keurt Onderraad Kinderbescherming goed

Het voorstel voor het instellen van een onderraad voor kinderbescherming is op woensdag 24 maart 2021 goedgekeurd door de Raad van Ministers (RvM). De minster van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) Uraiqit Ramsaran pleitte reeds bij de vorige RvM-vergadering van d.d 17 maart voor het instellen van deze onderraad.
SoZaVo evalueert Case Management- en doorverwijssysteem IKBeN

SoZaVo evalueert Case Management- en doorverwijssysteem IKBeN

Op vrijdag 12 maart 2021 werd er een evaluatiemeeting gehouden van het pilotproject ‘Case Management- en doorverwijssysteem Integraal Kinderbeschermingsnetwerk in Suriname (IKBeN)’ op het poolterras van Courtyard Marriott. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo ), de technische commissie ‘TC- IKBeN’ en Unicef zijn belast met dit project. Het ministerie van Sozavo is de trekker van dit project. IKBeN heeft als doel om de samenwerking tussen de verschillende diensten binnen overheid en het maatschappelijk middenveld, te bevorderen, waardoor de bescherming en hulpverlening van kinderen in nood- of crisissituaties, wordt verbeterd.
Sozavo: ‘Peuter en moeder krijgen begeleiding’

Sozavo: ‘Peuter en moeder krijgen begeleiding’

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Uraiqit Ramsaran heeft met verbijstering en verdriet kennisgenomen van het filmpje op sociale media, waarbij een vader zijn 3-jarige dochter met een mes bedreigt, haar mishandelt en alles zelf filmt. De bewindsman heeft vandaag samen met waarnemend hoofd, Bruce Sariredjo van het Bureau Rechten van het Kind een bezoek gebracht aan het slachtoffer en haar moeder. Vanwege de privacy van het slachtoffer worden de namen van het kind en moeder niet bekendgemaakt.
Statement bureau rechten van het kind (sozavo) i.h.k.v. geweld tegen kinderen

Statement bureau rechten van het kind (sozavo) i.h.k.v. geweld tegen kinderen

MET VERBIJSTERING EN VERDRIET HEBBEN WIJ ALS SAMENLEVING KENNISGENOMEN VAN HET FILMPJE OP SOCIAL MEDIA, WAARBIJ EEN VADER ZIJN 3-JARIGE DOCHTER MET EEN MES BEDREIGT, HAAR MISHANDELT EN ALLES ZELF FILMT. DIT GEBEUREN IS ZEER VERWERPELIJK EN HET BAART ONS ERNSTIG ZORGEN. OP DE EERSTE PLAATS, OMDAT OUDERS DE EERSTE EN NATUURLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID HEBBEN OM HUN KINDEREN TE BESCHERMEN TEGEN ELKE VORM VAN GEWELD. WANNEER OUDERS ZICH OP EEN DERGELIJKE ONNATUURLIJKE MANIER VAN BUITENSPORIG GEWELD KEREN TEGEN HUN EIGEN KIND... WAT HEEFT HET KIND DAN NOG OVER? TEN TWEEDE VALT BIJZONDER OP DE AFGRIJSELIJKE WOEDE VAN DE VOLWASSENE JEGENS HET KIND DAT VOLLEDIG VERBIJSTERD HET GEWELD ONDERGAAT. HET VALT TEVENS OOK OP, DAT DE VOLWASSENE ZELF TE MAKEN HEEFT MET PIJN. DESONDANKS WIJST HET BUREAU RECHTEN VAN HET KIND IN DE MEEST KRACHTIGE BEWOORDINGEN DIT GEWELD TEGEN DIT KIND IN HET BIJZONDER, MAAR TEGEN ELK KIND IN HET ALGEMEEN MET KLEM AF!
Minister Ramsaran brengt werkbezoek aan Nickerie

Minister Ramsaran brengt werkbezoek aan Nickerie

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) heeft op vrijdag 5 maart j.l samen met zijn staf een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie.
21ste  NATIONALE VOORLEES- EN VERTELDAG ALSMEDE WERKBEZOEK AAN MATOEKOE DOOR MINISTER SOZAVO

21ste NATIONALE VOORLEES- EN VERTELDAG ALSMEDE WERKBEZOEK AAN MATOEKOE DOOR MINISTER SOZAVO

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) Uraiqit Ramsaran heeft op 4 maart een werkbezoek gebracht aan Stichting Matoekoe samen met zijn collega van Binnenlandse Zaken (Biza) Bronto Somohardjo. Zij werden warm onthaalt door de pupillen van Matoekoe.
Sozavo bespreekt giralisering met Bankiersvereniging

Sozavo bespreekt giralisering met Bankiersvereniging

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) wil de overstap maken van kas- naar girale betaling.
Minister Ramsaran zet moeder van drieling in de bloemetjes

Minister Ramsaran zet moeder van drieling in de bloemetjes

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO ) heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan de drieling van moeder Ketlien Barron.
BAZO-BZV REGISTRATIE “ON-GOING” PROCES

BAZO-BZV REGISTRATIE “ON-GOING” PROCES

Het personeel van het Bazo-kantoor werkt met man en macht om de rechthebbenden zo snel als mogelijk te voorzien van een BaZo-BZV verzekering.
Sozavo trakteert jarige tehuizen Ashiana en Esther Stichting op groenten en fruit

Sozavo trakteert jarige tehuizen Ashiana en Esther Stichting op groenten en fruit

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft Huize Ashiana en de Esther Stichting op dinsdag 16 februari 2021 voorzien van groenten en fruit.
Sozavo informeert bond Esther Stichting over stand van zaken

Sozavo informeert bond Esther Stichting over stand van zaken

Naar aanleiding van rijzende spanningen binnen de Esther Stichting, heeft de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Uraiqit Ramsaran samen met zijn directie een spoed onderhoud gehad met de Algemene Bond van Esther Stichting onder leiding van Johannes Aviankoi op dinsdag 09 februari 2021.
Symbolische overhandiging apparatuur UNICEF aan Sozavo

Symbolische overhandiging apparatuur UNICEF aan Sozavo

Op vrijdag 29 januari 2021 heeft UNICEF in het kader van institutionele versterking van het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk (IKBEN), de 1ste symbolische overhandiging gedaan van een complete computer en multifunctionele printer. Namens het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft de directeur Sociale Zaken, Melitia Sentelia deze in ontvangst genomen van de Unicef Program Manager, Patrick Matala.
Wereldlepradag: Sozavo stelt alles in werk bestaanszekerheid en welzijnsniveau doelgroep te garanderen

Wereldlepradag: Sozavo stelt alles in werk bestaanszekerheid en welzijnsniveau doelgroep te garanderen

Jaarlijks wordt op de laatste zondag van januari, Wereldlepradag, wereldwijd de aandacht gevestigd op Lepra en exhanse (ex-lepra patiënten). Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) staat op deze dag stil bij de uitdagingen de deze doelgroep van het ministerie dagelijks meemaakt.