Home

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

De Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) stelt ruim 30 miljoen US-dollars beschikbaar voor de uitvoer van het Sociaal Vangnet programma dat door het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zal worden uitgevoerd

 
NIEUWSBERICHTEN
SOZAVO, uitbetalen achterstanden AKB een feit.

SOZAVO, uitbetalen achterstanden AKB een feit.

De uitbetalingen van Algemene Kinderbijslag ( AKB) en Financiële bijstand zwakke huishoudens (FBHH) en mensen met een beperking ( FBMMEB), zijn hervat in het district brokonpondo.
UNICEF onder indruk van Kinderbeleid van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

UNICEF onder indruk van Kinderbeleid van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) die belast is met het kinderbeleid, krijgt een pluimpje van Jean Gough. Zij is regiodirecteur voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied van UNICEF, het VN Kinderfonds.
GEBARENTAAL CURSUS VOOR AMBTENAREN MINISTERIE SOCIALE ZAKEN EN  VOLKSHUISVESTING

GEBARENTAAL CURSUS VOOR AMBTENAREN MINISTERIE SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING

Na een acht weken durende training vondt op Vrijdag 25 maart jl. de certificaatuitreiking plaats voor ambtenaren binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) welke hebben deelgenomen aan de gebarentaal cursus.
DECENTRALISATIE DIENST BASISZORG

DECENTRALISATIE DIENST BASISZORG

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft op dinsdag 01 maart j.l een nieuwe Basiszorg ruimte ingebruik genomen,in het district Saramacca.
VERSTERKING SOCIAAL VANGNET PROGRAMMA

VERSTERKING SOCIAAL VANGNET PROGRAMMA

De Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) stelt ruim 30 miljoen US-dollars beschikbaar voor de uitvoer van het Sociaal Vangnet programma dat door het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zal worden uitgevoerd. Dit is onderdeel van het Herstel Plan dat door de regering Santokhi-Brunswijk wordt geïmplementeerd om de economie en alles daaromheen weer in goede banen te krijgen.
Liefde voor je medemens

Liefde voor je medemens

“Kerst heeft voor een ieder een aparte betekenis, maar laten wij de liefde de hoofdrol geven bij de afsluiting van dit jaar”. Woorden van Mary- Ann Cameron, de directeur van het Frank Cameron Instituut, voorheen Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (SOGK). Met deze woorden gaf ze de start tot de kerstviering in het centrum op dinsdag 22 december.
Renovatie van zes overheidscrèches

Renovatie van zes overheidscrèches

Zes overheidscrèches zijn op 10 december, na te zijn gerenoveerd, officieel opgeleverd aan de Stichting Beheer Exploitatie Crèches (SBEC), die valt onder het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).
Sociale Zaken start evaluatie Kinderrechtenverdrag

Sociale Zaken start evaluatie Kinderrechtenverdrag

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Kinderrechtenverdrag) waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd, wordt tegen het licht gehouden. Om de vijf jaren, moet er een rapportage worden samengesteld over de inspanningen rond de toepassing en uitvoering van dit verdrag. Speciaal hiervoor is Watra Human Rights Consultancy N.V aangetrokken en zullen de bevindingen worden verstuurd naar de Unicef, het VN Kinderfonds.
Sozavo geeft startsein decentralisatie Maatschappelijke Dienst

Sozavo geeft startsein decentralisatie Maatschappelijke Dienst

De Maatschappelijke Dienst (MD) van het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (SoZaVo) wordt gedecentraliseerd. Hiervoor zijn alvast Districts Coördinatoren (Disco’s) geïnstalleerd voor Paramaribo, Wanica, Commewijne en Para. Hiermee is een begin gemaakt met het verspreiden van de dienstverlening naar de samenleving toe voor gezinsbegeleiding.
Bewustwording voor mensen met beperking moet worden opgevoerd

Bewustwording voor mensen met beperking moet worden opgevoerd

Binnen de samenleving bestaat er nog veel onwetendheid over de Conventie inzake Rechten van Personen met een Beperking (CPRD). De bewustwordingscampagne hiervoor zal naar een hogere versnelling worden bijgesteld.
Opening Multifunctionele kantoor SOZAVO te Snesiekondre

Opening Multifunctionele kantoor SOZAVO te Snesiekondre

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft op 27 november 2021 een Multifunctionele kantoor geopend te Snesiekondre, in het district Sipaliwini.
Tweede groep getraind voor Positive Parenting Program begeleiding van gezinnen

Tweede groep getraind voor Positive Parenting Program begeleiding van gezinnen

Op dinsdag 9 november 2021 kreeg de tweede groep ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ,hun certificaten uitgereikt door de Dienst Opleiding en Vorming voor het succesvol afronden van het Positive Parenting Program (PPP) training.
Positive Parenting Program voor begeleiding van gezinnen

Positive Parenting Program voor begeleiding van gezinnen

Om meer diepgang te brengen in de psychosociale hulpverlening vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, hebben het Onderdirectoraat Algemeen Maatschappelijk Zorg (AMZ) en de Dienst Opleiding en Vorming (DOV) het het Positive Parenting Programma PPP training verzorgd voor een 12-tal Districts Afdelingshoofden (DA’s). Bij de afsluiting van dit PPP traject werden op dinsdag 2 november 2021, de certificaten uitgereikt door SoZavo Minister Uraiqit Ramsaran , AMZ Onder directeur Chenaide Adidee en de trainer Christine Aalspeer.
SoZaVo neemt digitaal systeem in gebruik

SoZaVo neemt digitaal systeem in gebruik

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) werkt gestaag aan het digitaliseren van zijn dienstverlening naar de samenleving toe.
Sozavo ondersteunt digitale toegankelijkheid senioren

Sozavo ondersteunt digitale toegankelijkheid senioren

In het kader van de Internationale Dag van de Ouderen, wil het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zich sterk maken voor de digitale toegankelijkheid van senioren burgers in Suriname. Het thema voor dit jaar is “Digitale Gelijkheid voor Alle Leeftijden”.