Visie

Individuen en gezinnen in de maatschappij zijn in staat zelfstandig en bewust te participeren aan verbetering en ontplooiing van de eigen woon-, leef-, en werk omstandigheden en leveren een actieve bijdrage aan de nationale ontwikkeling.