Missie

Het ondersteunen van kwetsbare groepen in onze samenleving, zodat zij ook een menswaardig bestaan kunnen hebben.Begrippenlijst

  • kwetsbaar:  menswaardig