Wereldlepradag: Sozavo stelt alles in werk bestaanszekerheid en welzijnsniveau doelgroep te garanderen

Wereldlepradag: Sozavo stelt alles in werk bestaanszekerheid en welzijnsniveau doelgroep te garanderen

31-01-2021
“In dit kader is het zonder meer noodzakelijk om de wel verdiende aandacht te schenken aan deze doelgroep. Het is de taak van de overheid maar ook de samenleving als groter geheel om meer acties te ondernemen om deze doelgroep te ondersteunen teneinde sociale welzijn en welvaart te garanderen en bevorderen”, zegt de minister van Sozavo, Uaraiqit Ramsaran.
Hij zegt dat het sociaal beleid van de regering zonder meer ook is gericht op deze speciale doelgroep. Lepra is een medische zenuwaandoening die wordt veroorzaakt door een bacterie, en verschillende delen van het lichaam kan beïnvloeden. Zo zijn sommige lepra-patiënten blind, of kunnen ze niet lopen. Lepra is in principe goed te behandelen, zeker in een vroeg stadium. Het is zelfs totaal te genezen als men er snel genoeg bij is. Echter, wanneer de ziekte in een vergevorderd stadium is, is behandeling vaak te laat en kan er permanente schade ontstaan. Hier komt het ministerie van Sozavo, dan in via haar werkarm Estherstichting.
De stichting zet zich in voor de zorg van cliënten die ten gevolge van lepra een beperking hebben overgehouden en hulp en begeleiding behoeven. De zorg van de kinderen van de cliënten is ook een van de doelstellingen van de Esther stichting. Het ministerie is op de hoogte van de uitdagingen waarmee de stichting te kampen heeft en zal zich blijven inzetten voor de doelgroep. “Te midden van de COVID19 pandemie is het daarom belangrijk stil te staan en te bezinnen dat wij als Surinamers het beter kunnen maken voor deze doelgroep”, zegt de bewindsman. Naar aanleiding van het bovengestelde zal het ministerie alles in het werk stellen om de bestaanszekerheid en welzijnsniveau van deze doelgroep te garanderen in Suriname.
Het initiatief voor Wereldlepradag werd in 1954 genomen door Raoul Follereau en overgenomen door de International Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP), die op die manier hoopt het publieke bewustzijn met betrekking tot lepra te vergroten. In landen waar lepra heerst gebeurt dat veelal door manifestaties waarin aandacht wordt gevraagd voor de sociale uitsluiting die vaak het gevolg is van deze ziekte. Daarnaast speelt Wereldlepradag een belangrijke rol in het bewustwordingsproces van leprapatiënten zelf, die vaak nog niet weten dat lepra te genezen is en beperkingen te voorkomen zijn. Daarmee is Wereldlepradag een belangrijk instrument geworden in de strijd tegen lepra.