Vervallen BAZO- en BZV-kaarten verlengd tot 28 februari 2021

Vervallen BAZO- en BZV-kaarten verlengd tot 28 februari 2021

11-01-2021

Dit besluit is genomen op zondag 10 januari 2021 tijdens een ontmoeting tussen de regering en de Nationale Assemblee (DNA). Bij deze ontmoeting, die plaatsvond op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), zaten aan de ministers Albert Ramdin van BIBIS, Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Verder waren aanwezig de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, DNA-commissie SOZAVO en DNA-commissie Volksgezondheid.

De registratie voor de verlenging van de BAZO- en BZV-kaarten loopt tot en met 15 februari 2021. Registratieformulieren kunnen opgehaald worden bij de diverse BAZO-, RGD- of SZF-kantoren of kunnen online gedownload worden. Vanuit het ministerie van SOZAVO wordt gevraagd de formulieren thuis in te vullen en de BAZO-kantoren alleen aan te doen voor de indiening. De beoordeling van de ingediende aanvragen zal zo spoedig mogelijk afgerond worden. De aanvragers van de goedgekeurde aanvragen ontvangen een SMS en zullen zo spoedig mogelijk voorzien worden van een nieuwe BAZO- of BZV-kaart.

Ook voor personen van 0-16 jaar en 60-plussers wiens BAZO-kaart een vervaldatum van 31 juli 2020 tot 31 december 2020 had, is de dienstverlening gegarandeerd tot en met 28 februari 2021. De registratie van deze groep zal volgens een verkorte en versoepelde procedure plaatsvinden. Deze groep personen dient voor de registratie slechts een kopie van de identiteitskaart of een kopie van het familieboekje en een ingevuld formulier in te dienen.