Symbolische overhandiging apparatuur UNICEF aan Sozavo

Symbolische overhandiging apparatuur UNICEF aan Sozavo

06-02-2021

In augustus 2019 is er een aanvang gemaakt met het pilotproject “Case management- en doorverwijssysteem” voor kinderen. Hierbij waren verschillende diensten binnen en buiten de overheid betrokken. Het doel van dit project was om te werken aan een duidelijke structuur en onderlinge afstemming bij de aanname en afhandeling van cases, zodat behoeftige kinderen op een adequate en efficiënte wijze hulp kunnen krijgen. Er is verder ook gewerkt aan uniforme aanmeldingsformulieren van cases voor alle instanties om de juiste en de meest relevante informatie vast te leggen. Om alle informatie centraal te houden, is het vervolgtraject na de casemanagement en doorverwijssysteem, het opzetten van een data- en tracking systeem.

 

In het kader van het opzetten van een goede tracking- en datasysteem voor de cases, is in samenwerking met de UNICEF besloten om computers aan te schaffen voor de monitoring van dit alles. Het is de bedoeling dat de verschillende overheidsorganisaties en NGO’s die direct in contact komen met voornoemde cases, in aanmerking komen voor het voorafgenoemd apparatuur.