Sozavo trakteert jarige tehuizen Ashiana en Esther Stichting op groenten en fruit

Sozavo trakteert jarige tehuizen Ashiana en Esther Stichting op groenten en fruit

17-02-2021

Dit in het kader van respectievelijk het 40- jarig en 70- jarig bestaan van de instellingen. De overhandigingen werden verricht onder leiding van Felicia Berggraaf-Redjosetiko, onderdirecteur Kategoriaal Maatschappelijk Werk van het ministerie. Vanwege de COVID-situatie heeft het ministerie gemeend hen op deze wijze tegemoet te komen. Sozavo-minister Uraiqit Ramsaran kon wegens andere verplichtingen niet aanwezig zijn. Zijn felicitatie werd overgebracht door een stafmedewerker. Volgens de onderdirecteur was het ministerie genoodzaakt deze instellingen tegemoet te komen. “We weten dat het een moeilijke periode is, daarom doen wij ons best om onze doelen na te streven door de verschillende instellingen tegemoet te komen met onder andere subidies en het materiele”, aldus Berggraaf-Redjosetiko.

De onderdirecteur van Huize Ashiana, Rodney Sommandas verwelkomde de groenten en fruit met dankbaarheid. Volgens hem vergt de huidige situatie in ons land veel creativiteit. “Het financieel aspect binnen Ashiana brengt soms een grote last met zich mee en de creativiteit die je aan de dag moet stellen om toch eind van de maand uit te komen.” Desondanks heeft de instelling op die speciale dag het personeel herdacht die hun krachten reeds jaren geven. Sommandas vraagt het ministerie om hen daarom niet te vergeten wanneer het aankomt op het op tijd afhandelen van de stukken voor het ontvangen van de subsidies en de hoogte van de subsidies, zodat het personeel ook gemotiveerd haar werk blijft doen. Volgens hem worden de uitdagingen groter qua prijsstijgingen en met subsidies. Tot slot bedankte hij voornamelijk het personeel van Ashiana die zich jarenlang inzet. “Ondanks de moeilijke situatie doen zij hun best om aan het werk te komen en de directie bij te staan om de bewoners te geven wat ze nodig hebben.”

Ook de waarnemend directeur van de Esther Stichting, Sila Dihalu-Deel, was erkentelijk voor de geste. Op 3 februari vierde de stichting haar 70-jarig bestaan. De stichting ontvangt met de economische situatie van ons land reeds lang geen groenten en fruit meer. Ook zij moeten elke maand de eindjes aan elkaar knopen. De instelling leeft onder andere van subsidies, grotendeels van donaties en deels van de bijdrage van de bewoners zelf. Echter vindt Dihalu-Deel fysieke ondersteuning van de actoren binnen samenleving ook heel belangrijk. Het komt vaak voor dat deze groep wordt vergeten. “Hun fysieke zorg helpt ook om de stabiliteit van de bewoners te bevorderen”. Het ministerie feliciteert beide instellingen met hun jarenlange bestaan en vraagt dat zij hun krachten blijven geven.