SOZAVO tekent MoU giralisatie 'Financial inclusion"

SOZAVO tekent MoU giralisatie 'Financial inclusion"

28-07-2021
Dit houdt in dat alle financiële uitkeringen naar de doelgroepen van het ministerie giraal zullen plaatsvinden via een debitcardsysteem. De Memorandum of Understanding (MoU) hiervoor is op woensdag 28 juli 2021 ondertekend door Sozavo-minister Uraiqit Ramsaran, collega Armand Achaibersing van Financiën en Planning, de Surinaamse Bankiersvereniging en BNETS.
Minister Ramsaran richtte een woord van dank aan alle stakeholders die een bijdrage leveren aan het traject. Los van de verschillende doelgroepen, zegt de bewindsman dat ook het bestand van onder andere het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport meegenomen zal worden. Dit betekent dat ook marktventers en kleine ondernemers die voorheen geen bankrekening konden openen, hiertoe ook de gelegenheid zullen krijgen. Verder geeft de bewindsman aan dat hij ervan overtuigd is, dat dit traject vele voordelen met zich zal meebrengen voor de verschillende doelgroepen waaronder een vlotte transparante afhandeling bij de betalingen, geen extra kosten voor de burger, efficiënte dienstverlening, spaaroptie en dat de mensen nu eventueel een krediet kunnen nemen. Acute noodhulp vanuit het ministerie van Sozavo zal voortaan ook giraal geschieden. Sozavo-directeur Melitia Sentilia geeft aan, dat de stap tot giralisering een jarenlange gekoesterd wens is vanuit de beleidsaspecten van het ministerie. Ze zegt dat de logistieke kosten voor het uitbetalen van financiële bijstand aan zwakke huishouden en mensen met een beperking in het binnenland enorm hoog staan op de begroting. Met dit traject van giralisering wordt beoogd deze kosten terug te brengen.
Om het proces van giraliseren effectiever te laten verlopen wordt samengewerkt met BNETS (Centraal shared ATM-netwerk), waarbij al in uitvoering is het centraliseren van alle ATM-machines onder de paraplu van BNETS. Dit moet leiden tot verhoging van service en efficiëntie door centralisatie van beheer en infrastructuur. Het CASHPNT, implementatie strategie van BNETS ondersteunt Financial Inclusion, betere bereikbaarheid, ook in het binnenland. Rafiek Sheorajpanday, van de bankiersvereniging en de directeur van BNETS vinden het een geweldig initiatief. Het zal verbetering brengen in het financiëel landschap. Zij vinden het belangrijk dat een ieder toegang krijgt tot financiële diensten. Het traject wordt landelijk uitgezet. De officiële launch van dit project vindt aanstaande zaterdag plaats te Goejaba, waar de eerste cashpnt zal komen. De Minister van Sozavo feliciteerde de samenleving met deze mijlpaal.