Sozavo: ‘Peuter en moeder krijgen begeleiding’

Sozavo: ‘Peuter en moeder krijgen begeleiding’

13-03-2021

Ramsaran is nu gerustgesteld door zelf waargenomen te hebben dat de peuter zich in een veilige omgeving bevindt. Hij maakte zich heel ongerust, om de situatie. De bewindsman zegt een woord van dank aan zijn collega van Justitie en Politie,  Kenneth Amoksi die samen met zijn team gelijk heeft opgetreden. Het waarnemend hoofd van het Bureau Rechten van het Kind geeft aan dat de moeder en de peuter de nodige begeleiding en ondersteuning zullen krijgen. Vandaag is de moeder geïnformeerd op het af te leggen traject. De Sozavo-minister doet een beroep op de samenleving om de beelden niet verder te verspreiden en de privacy van het slachtoffer te waarborgen.

Uit statistieken van 2018 blijkt dat 86% van de jeugd in de kustvlakte weleens een vorm van geweld meemaakt en in het binnenland is dit 92%. Het ministerie van Sozavo zal zich samen met alle partners, waaronder ministeries en UNICEF krachtig blijven inzetten om geweld tegen kinderen aan te pakken en om elk slachtoffer bescherming te bieden. Het Bureau Rechten van het Kind roept de totale samenleving op, om te beseffen, dat voor elk kind vooral op zeer jonge leeftijd, extra zorg, begeleiding en liefde van eminent belang zijn. Minister Ramsaran vraagt de gemeenschap om op elkaar te letten, en elk geval van geweld te rapporteren bij de betreffende instanties, ook doet hij samen met het Bureau Rechten van het Kind een dringend beroep op de samenleving om elke vorm van geweld door wie dan ook in uw omgeving terstond te rapporteren aan de bevoegde instanties:

-    KJT (kinder- en jongerentelefoon) 123

-    Bureau Rechten van het Kind (424385 of via de facebook pagina)

-    Maatschappelijke Dienst Sozavo 437535

-    KPS-Jeugdzaken 404565

    
Minister Ramsaran heeft vandaag
een bezoek gebracht aan de peuter
en haar moeder.