SoZaVo evalueert Case Management- en doorverwijssysteem IKBeN

SoZaVo evalueert Case Management- en doorverwijssysteem IKBeN

15-03-2021

SoZaVo minister Uraiqit Ramsaran merkte op dat elk land in de wereld een doorverwijssysteem moet hebben. Het is volgens hem zelfs een noodzaak. Hij gaf aan dat Suriname over één beschikt maar moest worden aangepast aan de huidige situatie. Dit is gedaan door de technische commissie-IKBeN tezamen met de consultant. ‘Wij als ministers en directie moeten ervoor zorgdragen dat dit systeem werkt in de praktijk. hiervoor moeten alle neuzen in 1 richting wijzen. De geconstateerde knelpunten moeten gezamenlijk in goed overleg met elkaar, opgelost worden. Een goede samenwerking en afstemming is noodzakelijk in deze”, aldus Ramsaran. Het ministerie van SoZaVo heeft zich vanaf 1993 consequent gericht op de doelgroep van 0-17 jaar. Daarnaast is het ministerie ook verantwoordelijk voor de monitoring van de uitvoering van het VN- verdrag inzake Rechten van het Kind.

De directeur van het directoraat Sociale Zaken, Melitia Sentelia zei dat het ministerie volgens haar taakstelling onder andere belast is met de zorg voor het algemeen welzijn in het bijzonder de sociaal-maatschappelijke zorg van onder andere de jeugd. “Uit eigen onderzoek is gebleken dat een hoog percentage van onze kinderen één of meerdere vormen van geweld heeft meegemaakt”, aldus de Sozavo-directeur. Uit statistieken van 2018 blijkt dat 86% van de jeugd in de kustvlakte weleens een vorm van geweld meemaakt en in het binnenland is dit 92%.

De TC- IKBeN werd officieel op 20 november 2017 ingesteld en in februari 2018 werden de leden van de technische commissie benoemd. Deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van de ministeries van SoZaVo, Justitie en Politie, Onderwijs Wetenschap en Cultuur, UNICEF en ngo’s. De bewindsman bedankte de technische commissie en Unicef voor hun inzet en bijdrage. Onder de aanwezigen waren, ondere anderen DNA-voorzitter, Marinus Bee, minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, vertegenwoordiger van UNICEF voor Guyana & Suriname Nicolas Charles Pron , program  manager van de UNICEF dhr. Patrick Matala en directieleden van de vakministeries.


Minister Ramsaran tekent
de presentielijst


DNA-voorzitter, Marinus Bee
samen met minister Ramsaran en
collega Rishma Kuldipsingh


Minister Ramsaran opent de
evaluatiemeeting