Regering lanceert covid noodhulp voedselpakketten

Regering lanceert covid noodhulp voedselpakketten

12-06-2021
Dit voor alle gezinnen die getroffen zijn door wateroverlast en/of de COVID-19 pandemie.
De delegatie bestond uit: ministers Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO), Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Krishna Mathoera van Defenie en bijgestaan door Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J).
Dit distributie van de pakketten geschiedde via de structuren van ROS en Bureau Eenheid, met behulp van het Nationaal Leger.
Landelijk zullen er ruim 80.000 voedselpakketten gedistribueerd worden aan de getroffenen.