Personeel Ashiana en Esther Stichting hervatten werk

Personeel Ashiana en Esther Stichting hervatten werk

29-04-2021

Het personeel van beide tehuizen is sinds gisteren in beraad. Sozavo-minister, Uraiqit Ramsaran heeft de bonden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitbetaling van de vervoersonkostenvergoeding. De bewindsman deelde mee, dat het ministerie druk bezig is geweest, om zaken verder uit te zoeken om te komen tot een oplossing voor het gerezen probleem.

Na overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) zijn de volgende werkbare voorstellen gedaan aan de bonden:

  • Het uitbetalen van één van de vervoersonkostenvergoeding op basis van de resolutie 2012, vanaf 1 januari 2020 tot en met mei 2021
  • Voor wat betreft de vervoerstoelage voor het personeel die onregelmatige werkzaamheden verrichten, wordt het problematiek voorgelegd aan het Georganiseerd Overleg (GO) om advies uit te brengen aan het ministerie van Biza.

Intussen is het werk bij de stichtingen vanaf heden hervat door het personeel van Huize Ashiana en de Esther Stichting.