Ministers Sozavo en ROS orienteren gebieden geteisterd door zware regenval

Ministers Sozavo en ROS orienteren gebieden geteisterd door zware regenval

10-06-2021

De ministers stonden de bewoners van de getroffen gebieden te woord en stelden hen gerust, dat de regering er alles in het werk stelt om de problemen gauw op te lossen. Sozavo zal via de structuren van ROS en Bureau Eenheid extra noodhulp bieden aan de getroffen gezinnen.

Ramsaran zegt, dat de situatie in deze gebieden alarmerend is. Hij gaf aan, dat vele mensen vanwege de ondergelopen percelen en door de lockdown niet uit hun woning kunnen. "Deze mensen zullen de sociale ondersteuning krijgen. De regering is de samenleving niet vergeten. Wij laten jullie niet in de kou", zegt de bewindsman. De eerste stap wordt het verstrekken van voedselpakketten, waarbij gelet zal worden op de verschillende behoeften.

De SOZAVO bewindsman richtte een woord van dank aan de particulieren en alle andere initiatiefnemers, die ondanks deze zware periode, donaties doen en het één en ander delen met de mensen die het hard nodig hebben. "Bedankt dat u ook denkt aan uw medemens. Samen kunnen we het probleem sneller herstellen".

ROS- minister gaf aan, dat de dc's aldaar oplossingsmodellen hebben aangedragen, zodat de het overtollig water sneller wegtrekt. Er zal hierbij steun gevraagd worden bij Openbare Werken voor het plaatsen van onder andere duikers. Ook worden machines ingezet voor opschoning werkzaamheden.
De bewindsvrouw vraagt de gemeenschap aldaar om geduld, en dat de regering met hen meeleeft.
"We weten dat de situatie nijpend is en met welke problemen jullie kampen, maar nog even geduld."

Dc Maikel Winter van Coronie was erg ingenomen met de komst van de ministers, zodat ze zelfs konden waarnemen met welke problemen de mensen aldaar kampen. De dc zei dat de situatie vergeleken met twee weken geleden, redelijk is.
Hij gaf aan, dat het commissariaat ook niet stil staat. Er is een crisisteam samengesteld, die met man en macht bezig is de mensen een helpende hand te bieden. Aan de Coronie-bewoners vroeg hij om geduld en dat zij atijd bij het commissariaat terecht kunnen, indien er nog meer complicaties zijn waarmee ze kampen.

Minister Ramsaran en Emanuels lopen met moeite
door een ondergelopen straat in Wageningen


Ruim 7 gezinnen mogen van de dc tijdelijk
verblijven op een peuterschool te Wageningen.
Dit door hun ondergelopen erven en onbewoonbare huizen,
die veroorzaakt zijn door de zware regenbuien de
afgelopen weken.


De minister Ramsaran en Emanuels oriënteren zich 
op plekken welke zijn ondergelopen door de zware
regenval van de afgelopen weken.