Minister Ramsaran installeert Project Steering Committee

Minister Ramsaran installeert Project Steering Committee

18-05-2021

Onder het AHP project zullen er ruim 3775 woningen zowel in de kustvlakte als binnenland worden opgezet, gerenoveerd en uitgebreid. Ook zullen 40% van de woningen toegewezen worden aan alleenstaande moeders door tussenkomt van ngo’s. De SoZaVo bewindsman gaf aan dat met het uitvoeren van het AHP heel veel gezinnen geholpen kunnen worden, want een goede dak boven uw hoofd hebben, is een basisbehoefte van de mens” aldus Ramsaran.

De PSC moet zorg dragen dat zaken in goede banen worden geleid, dus zaken aangaande het AHP zullen continu gemonitord en geëvalueerd moeten worden. Ramsaran zegt alle vertrouwen te hebben in de PSC, meer nog omdat de committee uit vertegenwoordigers bestaat van de verschillende ministeries alsook vertegenwoordigers van ngo’s.
Gregory Rusland coördinator van het clusterteam ‘Woningbouw’ feliciteerde de aanwezigen met de installatie. Hij is blij dat de minister van SoZaVo Zaken heeft aangepakt , gezien het feit dat er veel tijd verspild is door de jaren heen. Met de installatie van de PSC kan de trein weer op rails worden gebracht. “Er is veel werk te doen, dus we moeten gelijk aan de slag” benadrukte Rusland. De voorzitter van de PSC bedankte namens het hele comittee eenieder en de regering voor het vertrouwen. Hij beloofde dat zij met alle eerbied en respect invulling zullen geven aan hun taken.