Wereld Habitatdag: “Wonen moet veilig zijn”

Wereld Habitatdag: “Wonen moet veilig zijn”

05-10-2020
“Wonen moet veilig zijn. Met behulp van innovatie en vooruitgang moeten we kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot voorzieningen zoals huisvesting en schoon drinkwater, werkgelegenheid en goede gezondheidszorg diensten, scholen, kinderopvangcentra en meer.” Dit zegt Amina Pardi, waarnemend directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), in verband met Wereld Habitatdag op maandag 5 oktober 2020.

Wereld Habitatdag werd in 1985 ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties middels resolutie 40/02 en werd voor het eerst gevierd in 1986. In 1998 werd voor het eerst geïntroduceerd het concept van enabling approach to shelter middels de aanname van de global shelter strategie van de VN. Traditiegetrouw wordt ook in Suriname de Wereld Habitatdag herdacht. Het directoraat Volkshuisvesting nam al jaren het initiatief om activiteitenprogramma’s uit te zetten, maar in de afgelopen jaren werd nauwelijks iets gedaan om deze dag te herdenken. In samenspraak met SoZaVo-minister Uraiqit Ramsaran heeft Pardi gemeend om dit jaar even stil te staan bij dit belangrijk moment.

Suriname heeft de Habitat 2 Agenda en de Verklaring van Istanbul van 1996 geratificeerd, waarin een blauwdruk is vervat voor het bewerkstelligen van tweeledige doelstelling betreffende de leefomstandigheden van burgers, te weten adequate huisvesting en ontwikkeling van duurzame leefomgevingen. Het doel van de VN Habitat valt samen met de doelstellingen van het huisvestingsbeleid van de regering van Suriname. Pardi zegt dat het huisvestingsprobleem door de economische situatie de afgelopen jaren is verslechterd en door de Covid-19- pandemie is verergerd. Zij stelt dat de woningnood zichtbaar is en dat velen zich geen eigen woning meer kunnen veroorloven. “De mensen die kamers en huizen huren krijgen het ook steeds moeilijker’, stelt de SoZaVo-directeur Volkshuisvesting.

De regering Santokhi-Brunswijk is vast van plan haalbare en realistische oplossingen aan te dragen voor de woningproblematiek. Een samenwerking tussen de publieke en private sector is daarbij erg belangrijk. “Met een goed huisvestingsbeleid, inclusief wetgevingen en subsidies, zal huisvesting voor verschillende doelgroepen en inkomensklassen worden bevorderd. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan sociale woningbouw voor minder draagkrachtigen. De jongeren en afgestudeerden die kunnen bouwen zullen een stuk grond krijgen. We willen een huis voor iedereen. Het stimuleren van eigen woningbezit is prioriteit”, aldus Pardi.