Verstoorde werkrelatie Ashiana hersteld

Verstoorde werkrelatie Ashiana hersteld

12-08-2020

Volgens de bewindsman was er sprake van een verstoorde werkrelatie tussen de directie en de bond, die zo gauw mogelijk opgelost moest worden. De minister heeft vrij onmiddellijk na de vergadering een bezoek gebracht aan het tehuis. Daar heeft hij met het personeel gesproken, terwijl ook het bestuur en de directie hun zegje hebben gedaan.

De werkrelatie tussen de directie enerzijds en de bond anderzijds raakte verstoord nadat twee medewerkers besmet raakten met het COVID-19 virus. Volgens de bond heeft de directie na het geval niet op een efficiënte wijze opgetreden. Bond en directie hebben in het gezamenlijk onderhoud hun visie en standpunten naar voren kunnen brengen. Minister Ramsaran heeft, in bijzijn van directie en staf van Sozavo, een oplossingsmodel gepresenteerd die door alle partijen werd geaccepteerd. Uit de gesprekken is in ieder geval duidelijk geworden, dat een ieder zich bewust moet zijn van zijn of haar verantwoordelijkheden en prioriteiten, zegt de Sozavo-bewindsman.

Minister Ramsaran heeft tijdens zijn bezoek ook dankbaar gebruik gemaakt van de gelegenheid om beschermingsmiddelen, zoals een temperatuurmeter, mond- en neuskapjes en ontsmettingsmiddelen aan Huize Ashiana te doneren. Hij is zeer begaan met de senioren burgers en stelt dat zowel zij als het personeel goed beschermd moeten worden. De eigen verantwoordelijkheid zal hierin een grote rol spelen, temeer daar de senioren burgers behoren tot de kwetsbare groepen.