AOV-fonds verwelkomt nieuwe directeur

AOV-fonds verwelkomt nieuwe directeur

03-09-2020

Volgens minister Ramsaran zijn senioren burgers degenen, die dit prachtige land hebben mogen opbouwen in de periode dat zij actief dienst hebben verricht. En daarvoor is hij hen zeer dankbaar. Gezien de financieel-economische situatie in Suriname, stelt de bewindsman dat wenselijkheden op een creatieve manier gerealiseerd kunnen worden. Het ministerie doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de reguliere betalingen voor alle doelgroepen zo goed mogelijk als mogelijk plaatsvindt. Minister Ramsaran merkt op dat het werk de komende tijd niet lichter zal worden, maar door nauw samen te werken zullen de nodige resultaten geboekt worden, ten gunste van de samenleving.

Van Varsseveld beseft als nieuwe directeur van het AOV-fonds aan dat de functie, die zij nu bekleedt, geen makkelijke is. Zij is evenwel bijzonder gemotiveerd om samen met het personeel te werken aan belangrijke kernwaarden zoals betrouwbaarheid, eerlijkheid, transparantie en integriteit. Voorts heeft zij als prioriteit gesteld het verbeteren van de klantvriendelijkheid naar de senioren burgers toe, verbetering aanbrengen in het betaalsysteem, alsook het AOV-fonds naar grotere hoogten brengen. Het werk met heel veel liefde blijven doen, is volgend de AOV-directeur een vereiste.