Home

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Fijne Feestdagen
Een zalig uiteinde en een liefdevolle 2022 aan U allen
 
NIEUWSBERICHTEN
Sozavo in gesprek met de Mytylschool

Sozavo in gesprek met de Mytylschool

Op vrijdag 13 augustus jongstleden had de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ( SOZAVO) Uraiqit Ramsaran samen met directeur Sociale Zaken Melitia Sentelia en overige directieleden een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Mytylschool.
SOZAVO werkt aan uitbetaling achterstand AKB

SOZAVO werkt aan uitbetaling achterstand AKB

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaat tegen eind dit jaar de achterstallige betalingen van de Algemene Kinderbijslag (AKB) voldoen.
Launch” Financial inclusion” te Gujaba

Launch” Financial inclusion” te Gujaba

Op zaterdag 31 juli 2021 heeft de officiële launch van Giralisatie “ Financial Inclusion” te Gujaba plaats gevonden.
SOZAVO tekent MoU giralisatie 'Financial inclusion"

SOZAVO tekent MoU giralisatie 'Financial inclusion"

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) is in samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) gestart met het traject van giralisatie, waarbij ‘Financial inclusion’ een zeer belangrijke voorwaarde is.
Regering lanceert covid noodhulp voedselpakketten

Regering lanceert covid noodhulp voedselpakketten

Het landelijk covid noodhulp voedselpakkettenproject van de regering is vandaag gelanceerd te Coppenamepunt, in Coronie.
Ministers Sozavo en ROS orienteren gebieden geteisterd door zware regenval

Ministers Sozavo en ROS orienteren gebieden geteisterd door zware regenval

De Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting( SOZAVO) Uraiqit Ramsaran oriënteerde zich samen met zijn collega van Regionale Ontwikkeling en sport ( ROS) Gracia Emanuel, op diverse plekken in Coronie en Wageningen welke zijn ondergelopen door de zware regenval van de afgelopen weken.
Minister Ramsaran installeert Project Steering Committee

Minister Ramsaran installeert Project Steering Committee

Op maandag 17 mei 2021 vondt de installatie plaats van de Project Steering Committee(PSC) door Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.( SoZaVo)” Het affordable housing project ( AHP) kan nu in alle voortvarendheid voortgezet worden” gaf de bewindsman aan.
Sozavo zet eerste stap richting giralisatie

Sozavo zet eerste stap richting giralisatie

Op woensdag 12 mei heeft het Ministerie van Financiën en Planning , in samenwerking met de Basic Needs Trust Fund (BNTF), welke valt onder Caribbean Development Bank (CDB), 49 computers geschonken aan Sozavo. Dit gebeurde in het kader van uitbreiding van de Beneficiary Information System (BIS). Hiermee wordt de eerste stap gezet richting digitalisatie en automatisering, welke moet bijdragen aan een effectieve- en efficiënte dienstverlening naar de samenleving toe.
Geachte landgenoten, dames en heren, in het bijzonder alle verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en bejaardenverzorgenden

Geachte landgenoten, dames en heren, in het bijzonder alle verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en bejaardenverzorgenden

Op 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, vieren wij de internationale Dag van de Verpleging. Over de hele wereld wordt op deze dag, speciale aandacht besteed aan verpleegkundigen en ziekenverzorgenden.
Personeel Ashiana en Esther Stichting hervatten werk

Personeel Ashiana en Esther Stichting hervatten werk

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft vandaag de bonden van Huize Ashiana en Esther Stichting uitgenodigd voor een onderhoud.
Huize Ashiana heeft nieuwe leiding

Huize Ashiana heeft nieuwe leiding

Huize Ashiana heeft een nieuwe leiding. Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft op maandag 12 april 2021 samen met directeur Melitia Sentilia van Sociale Zaken, de nieuwe directeur, Brenda van Daal en het nieuw bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie Bejaardentehuizen (SBEB) van Huize Ashiana geïnstalleerd.
Sozavo: Na 31 maart gaat Bazo/BZV-registratie normaal door

Sozavo: Na 31 maart gaat Bazo/BZV-registratie normaal door

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) benadrukt dat de registraties voor BaZo/BZV-verzekeringen een gecontinueerd proces blijft.
RvM keurt Onderraad Kinderbescherming goed

RvM keurt Onderraad Kinderbescherming goed

Het voorstel voor het instellen van een onderraad voor kinderbescherming is op woensdag 24 maart 2021 goedgekeurd door de Raad van Ministers (RvM). De minster van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) Uraiqit Ramsaran pleitte reeds bij de vorige RvM-vergadering van d.d 17 maart voor het instellen van deze onderraad.
SoZaVo evalueert Case Management- en doorverwijssysteem IKBeN

SoZaVo evalueert Case Management- en doorverwijssysteem IKBeN

Op vrijdag 12 maart 2021 werd er een evaluatiemeeting gehouden van het pilotproject ‘Case Management- en doorverwijssysteem Integraal Kinderbeschermingsnetwerk in Suriname (IKBeN)’ op het poolterras van Courtyard Marriott. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo ), de technische commissie ‘TC- IKBeN’ en Unicef zijn belast met dit project. Het ministerie van Sozavo is de trekker van dit project. IKBeN heeft als doel om de samenwerking tussen de verschillende diensten binnen overheid en het maatschappelijk middenveld, te bevorderen, waardoor de bescherming en hulpverlening van kinderen in nood- of crisissituaties, wordt verbeterd.
Sozavo: ‘Peuter en moeder krijgen begeleiding’

Sozavo: ‘Peuter en moeder krijgen begeleiding’

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Uraiqit Ramsaran heeft met verbijstering en verdriet kennisgenomen van het filmpje op sociale media, waarbij een vader zijn 3-jarige dochter met een mes bedreigt, haar mishandelt en alles zelf filmt. De bewindsman heeft vandaag samen met waarnemend hoofd, Bruce Sariredjo van het Bureau Rechten van het Kind een bezoek gebracht aan het slachtoffer en haar moeder. Vanwege de privacy van het slachtoffer worden de namen van het kind en moeder niet bekendgemaakt.