Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

 
NIEUWSBERICHTEN
Witte Stokken dag: Extra aandacht voor blinden en slechtzienden in het verkeer

Witte Stokken dag: Extra aandacht voor blinden en slechtzienden in het verkeer

Op de Dag van de Witte Stok, 15 oktober, vraagt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOZAVO, mede namens de mens met een visuele beperking extra aandacht voor de doelgroep in het verkeer. Door het steeds drukker wordend verkeer, is deze groep extra kwetsbaar.
SoZaVo en bond Esther Stichting werken aan oplossing

SoZaVo en bond Esther Stichting werken aan oplossing

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en de Algemene Bond van Esther Stichting onder leiding van Johannes Aviankoi hebben op dinsdag 13 oktober 2020 een spoedonderhoud gehad op het ministerie. De directe aanleiding hiertoe is geweest de protestactie van de bewoners van Esther Stichting. De poorten werden gesloten, waardoor de personeelsleden niet op en van het terrein konden.
Wereldmeisjesdag: My Voice, Our Equal Future

Wereldmeisjesdag: My Voice, Our Equal Future

Elk jaar wordt op 11 oktober Wereldmeisjesdag herdacht. Deze dag is wereldwijd een belangrijk moment om de kracht van meisjes te benadrukken, maar ook om aandacht te vragen voor de belemmeringen waarmee ze worden geconfronteerd. Het thema dit jaar is: ‘Mijn stem, onze gelijkwaardige toekomst’.
Sozavo-directeur Sentilia stelt algemeen welzijn voorop

Sozavo-directeur Sentilia stelt algemeen welzijn voorop

“Vanuit het ministerie zijn er grote uitdagingen. Met de COVID-19 ontwikkelingen moeten wij ons meer dan ooit gaan beseffen waarvoor en voor wie wij werken. We gaan voor algemeen welzijn, in het bijzonder voor de doelgroepen van het ministerie.” Woorden van Melitia Sentilia, directeur van het directoraat Sociale Zaken op het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).
Minister Ramsaran laat kinderslachtoffers niet in de steek

Minister Ramsaran laat kinderslachtoffers niet in de steek

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) zal kinderen, die slachtoffer zijn van misbruik, geweld en verwaarlozing, niet in de steek laten. Hij zegt dat er gewerkt moeten worden aan de Kinder- en Jongerentelefoon, omdat de bereikbaarheid voor de kinderen heel gemakkelijk, effectief en snel moet zijn.
Wereld Habitatdag: “Wonen moet veilig zijn”

Wereld Habitatdag: “Wonen moet veilig zijn”

“Wonen moet veilig zijn. Met behulp van innovatie en vooruitgang moeten we kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot voorzieningen zoals huisvesting en schoon drinkwater, werkgelegenheid en goede gezondheidszorg diensten, scholen, kinderopvangcentra en meer.” Dit zegt Amina Pardi, waarnemend directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), in verband met Wereld Habitatdag op maandag 5 oktober 2020.
Minister Misiekaba dankt tijdens kerkdienst

Minister Misiekaba dankt tijdens kerkdienst

“Door de kracht en genade van God zullen wij mooie dingen doen voor dit land.” Dit zei minister Misiekaba tijdens een dankdienst. De minister, die ook pastoor is van de gemeente Charisma Ministries Goede Verwachting, hield op zaterdag 25 mei een dankdienst in verband met zijn pas verkregen ministersambt. Middels deze dienst heeft de minister op de eerste plaats zijn dank aan de Allerhoogste bewezen.
Minister Misiekaba gaat in op huisvestingsbeleid

Minister Misiekaba gaat in op huisvestingsbeleid

Minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling voor het dienst 2019, ondermeer ingegaan op het huisvestigingsbeleid van de regering. De implementatie, van het Affordable Housing Project (AHP), is officieel van start gegaan op 1 februari 2019. Binnen het eerste jaar is het streven ongeveer 200 woonoplossingen te realiseren. Gestart zal worden met het bouwrijp maken van de beschikbare grond te Voorburg voor circa 150 woningen, voor mensen die niet over een perceel beschikken. De woningen zullen vervolgens in 2020 en 2021 worden opgeleverd.
Minister Misiekaba beseft verantwoordelijkheden en verwachtingen

Minister Misiekaba beseft verantwoordelijkheden en verwachtingen

De nieuwe minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Andre Misiekaba is gister warm onthaald bij de overname van de portefeuille van het ministerie van SoZaVo. Voor de minister is het een bijzondere dag om dit eervol beroep te mogen aanvaarden. Hij is erg blij, maar beseft tegelijkertijd dat deze functie een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat de verwachtingen heel hoog liggen.